Mūsu pulkā vēl viena Zīlīte

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Saulainu dzīves gājumu, daudz prieka, lielus un mazus piedzīvojumus, veselību, laimi, mīlestību visa lielā Zīles saime novēl Agnesei, Reinim un viņu mazajai meitiņai, kas pie mums ieradusies tieši šajā pavasarī! Audziet lieli un stipri!

Foto pie raksta: interneta dzīles

Pievienot komentāru